Algemene verkoopvoorwaarden

INLEIDING

De onderhavige voorwaarden zijn gesloten tussen, enerzijds, de Als Waaiers.fr bedrijf, de dochter van CREATIV-ONLINESHOP geregistreerd op RCS 803 945 039.

Hoofdkantoor: Les Chirons, 36370 Bélâbre - Frankrijk. Hieronder genoemd « Creativ-Onlineshop »

En aan de andere kant de mensen die willen een aankoop te doen via de website van Creativ-Onlineshop of www.vogelveren.eu.

De onderdelen(partijen) aangepast aan de huidige voorwaarden van verkoop, In de dag van de aankoop. uitsluitend Besturen hun betrekkingen. Als een conditie kwam te ontbreken, zij zou worden geacht te vallen onder de huidige gebruik(praktijken) in de sector van de externe verkoop bedrijven van die zetels in Frankrijk.

De Creativ-Onlineshop bedrijf is lid van de FEVAD (Federatie van ondernemingen van externe Verkoop) en afspraken met betrekking tot alle capaciteiten(maatregelen) van de Code van het verbruik ten opzichte van de externe verkoop.

 

VOORWERP

De huidige voorwaarden gericht op het omschrijven van de wijze van verkoop tussen Creativ-Onlineshop en de gebruiker, na de ondertekening van het commando after sales services, via de betaling en de levering.

Deze voorwaarden hebben met name betrekking op exclusieve basis de handel niet fysieke personen.

 

HET COMMANDO

Het commando kunnen niet worden geregistreerd over de website dat als de gebruiker duidelijk werd aangegeven door de hal van zijn klant code en van zijn wachtwoord dat zijn strikt persoonlijk hem.

Iedere gebruiker van de site niet houder van de klant nummer zal moeten aansluiten om hem klant nummer. Dit nummer is persoonlijk. Elk commando verdient een aanvaarding van de prijzen en de omschrijving van de produkten op de verkoop. Elke betwisting betreffende dit punt zal ingrijpen in het kader van een mogelijke uitwisseling en garanties zoals hieronder beschreven. De gebruiker ontvangt een automatische e-mail bevestiging van opdracht ( deze bevestiging wordt hervat in het bijzonder alle elementen van het commando). Elk commando betekent dat er de aanvaarding van rechten en zonder enige reserve van deze verkoopvoorwaarden.

De Creativ-Onlineshop bedrijf maakt een inzet om te voldoen aan de orders die op de website zolang de voorraad strekt. Bij gebrek aan beschikbaarheid van het product, Creativ-onlineshop betaalt de gebruiker. In bepaalde gevallen, met name de non-betaling, foutieve of andere adressen probleem ten koste van de gebruiker, Creativ-Onlineshop behoudt zich het recht voor om blok het commando van de gebruiker tot de oplossing van het probleem.

De "fictieve" opdrachten, automatisch uitgeschakeld aan het einde van vijf dagen.

 

DE LEVERING

Creativ-Onlineshop verplicht zich alles in het werk te stellen het commando voor de kortste termijnen, en na ontvangst van de betaling. De service " Colissimo 48 uur " verzekerd is per post.

Creativ-Onlineshop verantwoordelijk is in geen geval voor toerekenbare vertraging bij levering in het postkantoor. De leveringstermijnen van 3 - 5 dagen gelden slechts ter informatie en hun inhalen kan in geen geval een motief voor vordering tot schadevergoeding of annulering ongeacht het motief wel binnen de grenzen van de betaalde bedragen indien de levering niet heeft plaatsgevonden in dertig dagen na het commando.

Creativ-Onlineshop loont in geen geval een opdracht die gericht was op de deadlines en dat werd echter geweigerd door de geadresseerde. Indien de geadresseerde wenst de tweede zender van de hoedenplank de kosten van verzending wordt vervolgens volledig op zijn/haar kosten.

Het is aan de gebruiker om te controleren of de goede staat van de artikelen op het moment van de levering. Deze controle heeft betrekking op de verwijzingen, de kwaliteit van de goederen, evenals de conformiteit heeft het commando. Geen enkele klacht zal worden rekening gehouden met gekruiste een deadline van 14 werkdagen vanaf datum van levering.

De goederen reizen op risico's en gevaren van de geadresseerde dat alleen vernieuwd van een beroep  tegen de vervoerder in geval van schade ontstaan tijdens het vervoer.

 

BETALING

De gebruiker heeft de keuze om te betalen koopt :

- On-line heeft het commando met een bankpas, Visa, Mastercard.

- Per bankoverschrijving heeft de volgende bancaire adres :

Begunstigde : CREATIV ONLINESHOP

IBAN FR76 1558 9569 3302 0163 3564 052

BIC CMBRFR2BARK

Daarnaast Creativ-Onlineshop .fr behoudt zich het recht voor elk commando van een gebruiker met wie wilt er een geschil.

 

DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

RECHT VAN RETOUR / RENDEMENT / UITWISSELING

Alle artikelen kunnen worden uitgewisseld met uitzondering van sieraden shows waaronder veren fans.

De uitwisseling verzoek van de gebruiker dient te geschieden binnen 7 dagen vanaf de datum van ontvangst. De gebruiker moet dan voorkomen Creativ-Onlineshop per aangetekende brief duidelijk de reden voor de terugkeer voordat u het verzendt. Kosten en terugzending zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het product mag niet gebruikt zijn en moet worden geretourneerd in de originele verpakking. De terugbetaling zal alleen worden gedaan als een KREDIETRISICO is de naam en het adres van de persoon op de bestelling, en alleen bruikbaar bij Creativ-Onlineshop.fr tijdens de 6 maanden na de datum van de eerste bestelling. Verzendkosten en de werkelijke verpakkingskosten zal worden afgetrokken van het eigen vermogen.

En retoure wordt uitgesloten voor alle orders met professionals, de fineries shows, de oorbellen, franjes, kraag, zeldzame veren of bijzondere toestanden.

 

GARANTIE

Creativ-onlineshop garandeert je wettelijke rechten op een artikel conform de redelijkerwijs gewekte verwachtingen. Dit doen wij, afhankelijk van je artikel, door vervanging  terugbetaling als hebbende.

 

PRIVACY

Creativ-Onlineshop implementeert alle middelen om de vertrouwelijkheid te waarborgen en de beveiliging van gegevens die via het web gegevens. Website gebruikt een beveiligde wijze van betaling types SSL (Secure Socket Layer). Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van Creativ-Onlineshop website, of audiovisueel, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht. De handelsmerken, logo's en ontwerpen op deze website zijn het exclusieve eigendom van Creativ-Onlineshop. Zo kan geen van de documenten uit het Creativ-Onlineshop website worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook. Openbaarmaking in geen geval worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht om een ​​te gebruiken merken en onderscheidende elementen beschermd door het auteursrecht. Ze kunnen niet worden gebruikt in de vervolging.

 

PRIVACYBELEID

Creativ-onlineshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Creativ-onlineshop zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren va

Betalingsmethoden